Akció Barát - Az igazi akció kereső

Ajánlj minket!

Facebook share Google+ share Email share Email share Email share

Jelen szerződés a Webshopvilág Kft. (Székhely: 1162 Budapest, Anna utca 9., Cg: 01-09-953749, Adószám: 23116450-2-42, Ügyvezető: Vig Péter), a továbbiakban Akcióbarát, kizárólagos tulajdonában álló www.akciobarat.hu weboldal (továbbiakban weboldal) használatához kapcsolatos Általános Felhasználási Feltételeket tartalmazza.

Az Akcióbarát által üzemeltetett weboldal bármely online szolgáltatásának igénybevételével a (regisztráció, hírlevél feliratkozás, kommentelés stb.) a Felhasználó  jelen Általános Felhasználási Feltételeket maradéktalanul elfogadottnak tekinti.

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelemmel olvassa el jelen Általános Felhasználási Feltételeket! Amennyiben ennek bizonyos részével, részeivel nem ért egyet, ne regisztráljon a Weboldalon! Aki nem fogadja el a jelen ÁFF-ben leírtakat nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a weboldal által igénybe vehető szolgáltatásokra, kedvezményekre. Regisztrációja törlését az info@akciobarat.hu e-mail címre elküldött lemondó nyilatkozatával kérheti, így az Akcióbaráttal létrejött megállapodást azonnal felmondhatja.

Az Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó  és a Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁFF esetleges változásait nyomon követi. Az Akcióbarát jogosult jelen Általános Felhasználási Feltételek et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁFF hatályba lépése az a nap, amikor a módosított ÁFF publikálásra kerül a Weboldalon. ezzel egyidejűleg az Akcióbarát értesítést küld a regisztrált Felhasználók és a Partnerek számára az általuk megadott e-mail címre. Ha Felhasználó nem ért egyet a módosításokkal , az info@akciobarat.hu e-mailcímen kérheti regisztrációja törlését. Amennyiben  a Partner nem ért egyet az adott változásokkal, a módosítások érvénybe lépésének napjáig eladott akciós ajánlatokat a régi ÁFF-nek megfelelően köteles beváltani. A további akciós ajánlatok értékesítésétől elállhat a szerződés felmondásával egyidejűleg. A Felhasználó általi szerződésbontást követően a weboldal ismételt igénybe vételével ismét az Akcióbarát szerződéses Felhasználójává válik.  A változtatások hatályba lépését megelőzően eladott akciós ajánlatok beváltását az újonnan életbe lépett szabályok nem érintik.

Az Akcióbarát működése:

Az Akcióbarát weboldal működése a közösségi vásárlás elvén alapul. Különböző szolgáltatásokat lehetséges nagy mértékű kedvezménnyel megvásárolni, amennyiben az Akcióbarát weboldalon regisztrált közösség egy meghatározott időn belül eléri a minimumvásárlói létszámot. Az Akcióbarát fenntartja a jogot arra, hogy a www.akciobarat.hu weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa, illetve megszüntesse. Az Akcióbarát szolgáltatását az elektronikuskereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Tv. rendelkezési alapján végzi.

Az Akcióbaráttal szerződött Partnerek akciós ajánlatai (szolgáltatások vagy termékek ) a www.akciobarat.hu weboldalon jelennek meg. Az Akcióbarát ezeket az akciós ajánlatokat  a www.akciobarat.hu weboldalon ,illetve az Akcióbarát bármely kommunikációs csatornáján megjeleníti és a regisztrált Felhasználók részére e-mail értesítést küld az akciós ajánlatokról.

Az Akcióbarát weboldalán a Hirdető akár egymást követően többször is megjelenhet azonos, vagy akár eltérő akciós ajánlatokkal.

Amennyiben az akciós ajánlat érvényességi ideje alatt bármilyen változás történik az Akcióbarát a regisztrált Felhasználóit  és a hírlevélre feliratkozott Felhasználóit  hírlevél vagy e-mail formájában értesíti.

Az akciós ajánlat megvásárlását követően a Felhasználó jogosult a Felhasználói fiókjában elhelyezett és e-mailen is elküldött kuponját, mely az akció igénybevételére  jogosítja jelen ÁFF-ben leírtak szerint felhasználni. A Partner az akciós ajánlatra jogosító kupont az érvényességi ideje alatt köteles beváltani.

Definíciók:

Felhasználó:

Minden, jelen Általános Felhasználási feltételeket elolvasó, és elfogadó nagykorú természetes személy, vagy bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalon regisztrál, ezáltal létrehozza saját felhasználói fiókját. A weboldal szolgáltatásait kiskorúak, cselekvőképtelenek nem vehetik igénybe. A Felhasználók a weboldalt kizárólag csak magán célból vehetik igénybe, azt üzleti céllal nem közvetíthetik tovább.

Aki a weboldalon kizárólag csak a Hírlevélre iratkozik fel, vagy csak a weboldalt böngészi korlátozott jogosultságokkal  rendelkező felhasználó.

Partner:

Valamely szolgáltatás, vagy termék igénybevételére illetve megvásárlására jogosító akciós ajánlatot meghirdető magán vagy jogi személy, aki az Akcióbaráttal szerződést ír alá, és aki a Felhasználó által megvásárolt akciós Kupon azonosítására, és beváltására jogosult, továbbá a szolgáltatás vagy termék nyújtására köteles.

Regisztráció:

Azon önkéntes adatszolgáltatási folyamat, melyet megelőzően a Felhasználó jelen Általános Felhasználási Feltételeket elfogadja és a regisztrációs űrlapon valós adatait megadja az Akcióbarát részére. A regisztrációs folyamat eredményeként a Felhasználó részére egyedi Felhasználói fiók kerül megnyitásra, melyet a Felhasználó saját jelszóval véd.

Regisztráció a weboldalon:


A www.akciobarat.hu weboldal látogatói annak szolgáltatásit mindaddig korlátozva tudják igénybe venni, amíg a weboldal regisztrációra szolgáló felületén nem regisztrálják magukat. A regisztrációval a Felhasználó számára elérhetővé válik az összes funkció, korlátozás nélküli használata (böngészés a weboldalon, vásárlás, kuponok kinyomtatása, akciós ajánlatok igénybevétele, vásárlások nyomon követése, nyereményjátékokon való részvétel, adatmódosítás, stb.)


Regisztráció a Facebook-on keresztül:


A www.facebook.com weboldalon már regisztrált felhasználók jogosultak Facebook felhasználói profiljuk igénybevételével regisztrálni az Akcióbarát weboldalán. Ezen esetben a Felhasználóra érvényesek lesznek a Facebook általános felhasználói feltételei is.


Regisztráció menete:


Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a regisztrációs felületen valós adatokat ad meg. Valótlan adatok megadásából erdő károkért, továbbá, a valótlan adatok megadásából eredően a Felhasználói Fiók felfüggesztéséből származó károkért való felelősségét az Akcióbarát kizárja.
A regisztráció során a Felhasználó megadja:
- teljes nevét,
- e-mail címét.
A regisztráció során megadott személyes adatokat az Akcióbarát kizárólag saját céljaira használja fel és kötelezettséget vállal arra, hogy a törvény rendelkezései, valamint az Adatvédelmi Szabályzat alapján jár el.
A regisztráció során a Felhasználó jelszót és felhasználónevet választ magának. A jelszó megadásáról, és a Felhasználói Fiók létrehozásáról az Akcióbarát e-mail-ben egy visszaigazoló levelet küld a Felhasználó e-mail címére, ahol az abban megadott linkre kattintva erősíti meg regisztrálási szándékát és fejezi be a regisztrációt. Ezt követően lesz jogosult a Felhasználó a weboldal összes szolgáltatását igénybe venni. A regisztrációhoz szükséges adatok körét az Akcióbarát bármikor egyoldalúan megváltoztathatja. Az Akcióbarát fenntartja a jogot, hogy bármilyen visszaélés, jogsérelem esetén egy korábbi regisztrációval létrehozott Felhasználói Fiókot töröljön, vagy újbóli megerősítést kérjen a Felhasználótól, illetve egy új regisztrációt visszautasítson.
A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy az Akcióbarát a weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket, promóciós anyagokat, játékokat, adatszolgáltató űrlapokat, stb. küldjön a megadott e-mail címre.

Többszöri regisztráció:

A felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Akcióbarát észleli, hogy egy Felhasználó több felhasználói néven visszaélés, megtévesztés, zaklatás céljából regisztrál, az általa regisztrált minden Felhasználói fiók haladéktalanul törlésre kerül.

E-mail cím:

A weboldalra regisztrálni kizárólag érvényes, más jogait nem sértő, saját e-mail címmel lehet. Az Akcióbarát és a Felhasználó közötti kapcsolattartás (vásárlás, hírlevél értesítés, Általános Felhasználási Feltételek módosításáról szóló értesítés, stb.) ezen e-mail címen keresztül történik.
Amennyiben az Akcióbarát észleli, vagy hitelt érdemlően arról értesítik, hogy bármely e-mail címmel visszaélés történt, vagy az nem létezik, az ahhoz létrehozott Felhasználói fiók haladéktalanul törlésre kerül.

Jelszó:

A Felhasználó a Felhasználói fiók létrehozásához a regisztráció során megad egy saját maga által létrehozott jelszót, melyet megerősít.  A jelszó harmadik személy részére hozzáférhetővé tételéből származó felelősség a Felhasználót terheli.

Felhasználói fiók:

A Felhasználó által önként, az Általános Felhasználási Feltételek elfogadását és a regisztrációt követően létrehozott, a Felhasználóra vonatkozó adatokat tartalmazó saját virtuális felület, melyet a Felhasználó saját maga által létrehozott jelszóval véd. A Felhasználói fiókon keresztül a Felhasználó folyamatosan tájékozódhat az Akcióbarát weboldalán létrejött vásárlásairól, egyenlegéről, adatait módosíthatja, akciós Kuponjait ellenőrizheti, kinyomtathatja, továbbá az ott elérhető, alkalmanként akár bővülő szolgáltatásokat használhatja.

Felhasználói fiók zárolása:

Az Akcióbarát fenntartja a jogot bármely Felhasználói fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy amennyiben egy nem Magyar Köztársaság területén Regisztrált Felhasználó kísérel meg a Megállapodás területi hatály alá tartozó Felhasználóként csatlakozni, vagy más módon visszaél a Honlap vagy Szolgáltatás előírásaival. 

Akciós ajánlat:

Az Akcióbaráttal szerződést kötő Partner által a www.akciobarat.hu weboldalon közzétett akciós termék vagy szolgáltatás, melyet meghatározott ideig vásárolhatnak meg a regisztrált Felhasználók. Az akciós ajánlat szövegét és képeit a Partner bocsátja az Akcióbarát rendelkezésére, a regisztrációt követően, melyben elfogadja jelen ÁFF-et. Erre való tekintettel az Akcióbarátot a téves, hibás vagy hiányos információkból eredő károkért felelősség nem terheli. A Partner kijelenti, hogy az akciós ajánlat leírása teljes mértékben a valóságot tükrözi, abban valós adatok szerepelnek, továbbá semmilyen információt nem titkol el, az akciós ajánlat leírása nem félrevezető.

Akciós kupon:

A www.akciobarat.hu weboldalon közzétett, akciós ajánlat elektronikus úton történő megvásárlását követően, az Akcióbarát által egyedi azonosítóval ellátott, és a Felhasználó egyedi Felhasználói Fiókjába és e-mailen megküldött Akciós kupon, mely a Partnernél történő bemutatást és azonosítást követően használható fel, a Felhasználó vagy az általa megajándékozott személy által.

Hírlevél:

Az Akcióbarát által szerkesztett és kiküldött akciós ajánlatokat, egyedi nyereményjátékokat és egyéb felhívásokat tartalmazó e-mail-ben történő értesítés. A Hírlevelet kizárólag a regisztrált Felhasználók, illetve a Hírlevélre feliratkozó Felhasználók kapják meg. A Felhasználó bármikor, következmény nélkül leiratkozhat a Hírlevélről, amennyiben azt az Akcióbarát felé e-mail-ben jelzi.

Amennyiben bármely Felhasználó a www.akciobarat.hu weboldal böngészése során regisztrálni nem kíván, azonban Hírlevelet szeretne kapni az Akcióbarát aktuális akciós ajánlatairól, a „Kérem az országos/budapesti stb. ajánlatokat e-mail-en” gombra kattintva teheti meg. Ezt követően az Akcióbarát által kibocsátott hírleveleket saját e-mail címére kapja meg a Felhasználó. A Felhasználó a Hírlevélről való leiratkozási szándékét bármikor jelezheti az Akcióbarát felé az info@akciobarat.hu e-mail címen, vagy a „Leiratkozás a hírlevélről” gombra kattintva is megteheti azt. A weboldalon történő vásárláshoz a Hírlevélre való feliratkozás nem elégséges, a vásárláshoz minden esetben regisztráció szükséges. A Hírlevélre történő feliratkozást megelőzően a Felhasználó köteles jelen Általános Felhasználási feltételeket elolvasni, a Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó az itt rögzített feltételeket maradéktalanul elfogadja.

Vásárlás:

A www.akciobarat.hu weboldalon meghirdetett akciós ajánlat igénybevételére szolgáló kupon elektronikus úton történő megvásárlása és kifizetése. A vásárlást követően az Akciós kupon a Felhasználó saját Felhasználói Fiókjában illetve az e-mail-ben küldött linken keresztül lesz elérhető.

A vásárlás folyamata:

A regisztrált Felhasználó az általa kiválasztott akciós ajánlat megvásárlása érdekében a weboldalon saját felhasználónevével és jelszavával bejelentkezik.
Kiválasztja az általa megvásárolni kívánt akciós ajánlatot, majd rákattint a „Megveszem” gombra.
Ezt követően megadja, hogy milyen formában kívánja a vásárlás összegét kiegyenlíteni (átutalás vagy bankkártyás fizetés), s teljesíti fizetési kötelezettségét:
- Átutalásos fizetés esetén: a Felhasználó a "Fizetés átutalással” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a szolgáltatásért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az akciós ajánlat és a Felhasználó beazonosítását. Az Akcióbarát felé csak a kiválasztott akciós ajánlat előlegét kell kifizetni, a fennmaradó összeget (helyszínen fizetendő összeg) a partner felé kell rendeznie a vásárlónak, a Partner által meghatározott, az akciós ajánlatban feltüntetett módon.
A www.akciobarat.hu weboldalon közzétett akciós ajánlatok (a Partner kikötésétől függően) azonnal vagy bizonyos számú vásárlási igény esetén lépnek életbe.
Amennyiben a Partner bizonyos minimum vásárlói szám kikötése mellett dönt, úgy annak eléréséig az ajánlat nem érvényes, azonban az akciós ajánlatok ezen időszak alatt megvásárolhatóak. Ezen időszak alatt a befizetett vételárak egy zárolt számlán gyűlnek. Amint a minimum vásárlói szám az ajánlatra beérkezik, az ajánlat érvényessé válik, s a befizetések után a Felhasználók e-mail-ben értesülnek az ajánlat érvényességéről, és megkapják a Kupont a Felhasználói fiókjukba.
Az akciós ajánlat érvényessé válását követően a további Felhasználók vásárlásaihoz kapcsolódó Kuponokat:
- bankkártyás vásárlás esetén azonnal, míg
- átutalás esetében az Akcióbarát bankszámláján való jóváírás napján kapják meg a Felhasználók.
Abban az esetben, ha egy ajánlatra kellő számú vásárlási igény nem érkezik, úgy az Akcióbarát az akciós ajánlat érvényességének lejártát követő 30 munkanapon nincs visszautalás, nem veszik le, csak blokkolja az érvénytelen ajánlatra érkezett összegeket a Felhasználók részére. A visszautalás automatikusan azon bankszámlaszámra történik, ahonnan annak indítása megtörtént.

Bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetés a PayU Hungary Kft. rendszerén keresztül történik, amihez el kell fogadnod az alábbi adattovábbítási nyilatkozatot.

Elfogadom, hogy a Webshopvilág Kft., 1162 Budapest, Anna utca 9. által a www.akciobarat.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Vásárlás ajándékba:

A Felhasználó vásárláskor eldöntheti, hogy az akciós ajánlatot a maga részére vagy egy harmadik személy részére, ajándékba vásárolja meg.
Ha ajándékba vásárolja meg az akciós ajánlatot, úgy a vásárlás során köteles megadni a megajándékozott  nevét. Amennyiben a Felhasználó szeretné kitöltheti a megajándékozott e-mail címét is, hogy oda küldje az Akcióbarát a Kupont, illetve személyes üzenet elküldését is választhatja a Felhasználó. A megajándékozott a Kuponról e-mail értesítést kap az Akcióbaráttól, melyben tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó, részére egy Kupont ajándékozott, melyet az adott linken keresztül tölthet le, nyomtathat ki, és használhat fel.


A Felhasználó Kuponja az alábbi adatokat tartalmazza:

- a Partner pontos megnevezése
- a termék vagy szolgáltatás igénybevételének, a Kupon felhasználásának pontos helye
- a szolgáltatás, vagy termék megnevezése
- az eredeti ár
- a kedvezmény mértéke
- a Kupon névértéke
- egyedi azonosító szám
- helyszínen fizetendő összeg
- a Felhasználó (vagy megajándékozott) neve
- a Kupon felhasználhatóságának időtartama (kezdő és végső nap megjelölése)
- a Kupon felhasználás alapvető rendelkezései

A kupon felhasználása:


A Felhasználó a Felhasználói fiókjából kinyomtatott Kuponjával jogosult a Partnert a szolgáltatás helyén felkeresni és a kedvezményt nyújtó Kupon beváltását kezdeményezni.
Felhasználó a Kupon érvényességének ideje alatt jogosult a terméket vagy a szolgáltatást megadott kedvezményekkel igénybe venni, megvásárolni.
A Kupon csak egyszer használható fel az érvényességi idő alatt. Az érvényességi idő lejárát követően a Felhasználó többé nem jogosult a Kupon biztosította kedvezményt igénybe venni.
A Kupon felhasználásáról a Felhasználó köteles előzetesen (a szolgáltatás igénybevételét megelőzően) tájékoztatni a szolgáltatást nyújtót. A szolgáltatás vagy termék megvásárlásáról a szolgáltatást nyújtó, számlát vagy bizonylatot állít ki a Felhasználó részére.
A Kupon készpénzre nem váltható be. Amennyiben a Felhasználó olyan szolgáltatást vesz igénybe, mely a Kupon nyújtotta kedvezmény értékét nem éri el, úgy a különbözetre nem tarthat igényt. Amennyiben a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatás vagy termék értéke a Kupon névértékét meghaladja, úgy a Felhasználó köteles a különbözetet a Kupon felhasználásakor azonnal megfizetni.
A Kupon nem ruházható át harmadik személy részére. Amennyiben a Kupon a Felhasználó birtokából kikerül (pl.: elveszti, ellopják, Felhasználói fiók feltörése stb.) úgy ezen eseményről haladéktalanul köteles az Akcióbarátot az info@akciobarat.hu e-mail címen értesíteni és az azonosító adatokat (azonosító szám, szolgáltatás, termék megjelölése, Partner megnevezése) megadni és köteles kérni a Kupon érvénytelenítését. Az értesítés megérkezését követően az Akcióbarát haladéktalanul tájékoztatja a beváltásra jogosult Partnert az érvénytelenítésről. A Partner értesítését követően történő Kupon beváltáshoz fűződő következmények a Partnert terhelik.
Amennyiben az értesítést megelőzően a Partner a Kupont még nem váltotta be, úgy az érvénytelenítést követően a Kupon vételárát a kezelési költségekkel csökkentve visszautalja a Felhasználó részére.

Elállás:


Felhasználó jogosult az Akcióbaráttal létrejött szerződéstől, a Kupon megvásárlásától számított 14 napon belül elállni. Az elállás jogalapját a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormány Rendelet biztosítja. Elállás gyakorlás esetén a Felhasználó az info@akciobarat.hu e-mail címen keresztül köteles az Akcióbarátot értesíteni. Az Akcióbarát az értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül a Partnert megkeresi annak igazolására, hogy a Kupont beváltották-e. Beváltás hiányában az Akcióbarát a Partnert valamint a Felhasználót írásban tájékoztatja a Kupon visszavonásáról. Ezen értesítés megküldését követően történő Kupon beváltáshoz fűződő következmények a Partnert terhelik.
Az Akcióbarát köteles a Kupon érvénytelenítését követő 30 munkanapon belül az érvénytelenített Kupon (5 % kezelési költségekkel csökkentett) vételárát a Felhasználó részére visszautalni. A visszautalás automatikusan azon bankszámlaszámra történik, ahonnan annak indítása megtörtént.

Eszközök:

A www.akciobarat.hu weboldal, illetve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges technikai eszközök, melyeket a Felhasználó köteles a maga részére biztosítani, fenntartani és karbantartani.

A www.akciobarat.hu weboldal elérhetősége:

A weboldal elérhetősége az Akcióbarát szándéka szerint folyamatos. A Felhasználó és a Partner tudomásul veszi, hogy a szükséges karbantartások és frissítések idején a szolgáltatás időnként lelassulhat, szünetelhet és megszakadhat. Az Akcióbarát mindent elkövet, hogy ezen időszakokat a lehető legrövidebb időtartamra szorítsa. A javítást, karbantartást és frissítést lehetőleg olyan időpontban végezze, hogy a zavar és az esetleges szünet várhatóan a legkisebb hátrányt okozza. Abban az esetben, ha technikai hiba miatt üzemzavar lép fel, az Akcióbarát kötelezi magát arra, hogy azt a lehető legrövidebb időn belül javítsa és a weboldal üzemszerű működését minél hamarabb helyreállítsa.

A Felhasználó által észlelt technikai probléma vagy üzemzavar esetén az info@akciobarat.hu e-mail címre küldhet értesítést, valamint ezen az e-mail címen teheti fel egyéb technikai jellegű kérdését.

Az Akcióbarát jogosult az üzletpolitikája értelmében és álláspontja szerint szerződésszegő, jogsértő, megbotránkoztató, erkölcstelen és riadalmat keltő tartalomhoz való hozzáférést korlátozni, eltávolítani. Az Akcióbarát fenntartja a jogot a weboldal és a szolgáltatások, vagy azok bizonyos részének felfüggesztését, vagy bármely Vásárlás megtagadását. Az Akcióbarát fenntartja a jogot, hogy a tulajdonát képező www.akciobrat.hu weboldalt egészét, vagy annak bármely részét bármikor megváltoztassa, vagy megszüntesse.

Promóciós ajánlatok, piackutatás:


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Akcióbarát reklám, egyéb adminisztrációs, vagy piackutatási célból promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mail üzenetekkel közvetlenül megkeresheti a Felhasználót.
Az esetleges változásokkal kapcsolatban is e-mail üzenetben keresi meg az Akcióbarát a Felhasználót.
A Felhasználó bármikor jogosult az info@akciobarat.hu e-mail címre megküldeni, hogy a továbbiakban ilyen értesítésekre nem tart igényt, azok megküldését letiltja.

Felhasználó kötelezettségei:


Felhasználó a www.akciobarat.hu weboldal használata során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, a mindenkor hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával köteles eljárni.
A Felhasználó köteles jelszavát titokban tartani, minden szükséges és ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az, harmadik, illetéktelen személyek részére ne váljék hozzáférhetővé.
A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, mellyel az Akcióbarát weboldal célját veszélyezteti (pl.: jogsértő, erkölcstelen, zavaró, riadalmat keltő tartalmak közlése, számítógépes vírusok terjesztése, vagy jogosulatlan adatgyűjtés, zaklatás, kéretlen levelek küldése, stb.).
A Felhasználó a Ptk. Szabályai szerint felel minden általa, az Akcióbarátnak a fenti tevékenységei által okozott károkért.
A Felhasználó nem jogosult az Akcióbarát előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldalt reklámozási vagy egyéb promóciós célból felhasználni.
A Felhasználó felelős az általa megadott adatok valóságáért, teljességéért, valamint azok megváltozása esetén a változás haladéktalan bejelentéséért. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért való felelősségét az Akcióbarát kizárja.

Felhasználási jog:

Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely a www.akciobarat.hu weboldalon vagy a mikro oldalakon közzétett üzenet, egyéb kommunikáció, kommentek, információk vagy a weboldalra feltöltött bármely tartalmak ingyenes, örökös és visszavonhatatlan, de nem kizárólagos felhasználási jogát a Felhasználó átengedi az Akcióbarátnak. Ennek során az Akcióbarát jogosult, azt egészben vagy részben felhasználni, megváltoztatni, kiadni, közzétenni, szerkeszteni, lefordítani, terjeszteni, előadni és megjeleníteni bármilyen formában, médiában vagy bármely technológia felhasználásának segítségével, területi és időbeli korlát nélkül. A Felhasználás kiterjed promóciós, reklám, piackutatás, vagy egyéb törvényes cél megvalósítására.

A megállapodás Felmondása:

Az Akcióbarát jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen Megállapodást, ha

-         a Felhasználó vagy a Partner jelen Általános Felhasználási Feltételek szabályit megszegi

-         - joggal feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte vagy meg kívánta szegni az Általános Felhasználási Feltételek szabályit

-         joggal feltételezhető az Akcióbaráttal vagy harmadik személlyel szembeni csalás, vagy egyéb tisztességtelen, erkölcstelen, zavaró vagy riadalmat keltő és az Akcióbarátot megkárosító eljárás.
Az Akcióbarát jogosult jelen Megállapodást bármikor felmondani.
Az Akcióbarát által gyakorolt felmondás nem jelenti a Megállapodás megszűnése előtt keletkezett jogokról, vagy a Megállapodás megszegéséből fakadó kártérítés iránti igényről való lemondást.

Felelősség:

A termék vagy szoláltatás kizárólagos értékesítője a Partner.
A termék vagy szolgáltatás minőségéért vagy a szolgáltatás megtagadásából eredő károkért kizárólag a Partner a felelős.
A Kupon beváltásért, a beváltási szabályok megszegéséből eredő károkért kizárólag a Partner a felelős.

Felmentés:

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag saját felelősségére lép kapcsolatba a Partnerrel, valamint más Felhasználókkal.
A Felhasználó felmenti az Akcióbarátot minden felelősség alól, illetve bármely váddal szemben mely a Partner termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatban, a Partner bármely eljárásából ered (pl.: a Kupon be nem váltása vagy nem megfelelő szolgáltatás nyújtása, stb.)
A Felhasználó a felmentést mind az Akcióbarát mindenkori tulajdonosai, képviselői, ügyvezetői, alkalmazottai, ügynökei, megbízottai és teljesítési segédei részére megadja.

Felelősség korlátozása:

- Az Akcióbarát a Partner által nyújtott termék vagy szolgáltatás minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Felhasználót a szolgáltatás igénybevétele során bármilyen kár éri, úgy az Akcióbarát az ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. A Felhasználó kártérítési igényével közvetlenül a szolgáltatás vagy termék nyújtójához, vagyis a Partnerhez fordulhat.
- az Akcióbarát nem vállal felelősséget a www.akciobarat.hu weboldal folyamatos, zavarmentes működéséért, valamint a vírusmentességért.
- Az interneten keresztül az Akcióbaráttól a Felhasználókhoz, illetve a Partnerekhez, valamint a Felhasználóktól és Partnerektől az Akcióbaráthoz továbbított információk, adatok részleges vagy teljes elvesztéséből eredő károkért az Akcióbarát felelősséget nem vállal.
- A szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználónál keletkező díjak (pl.: telefonszámla, internet szolgáltatási díj), költségek (pl.: számítógép javítás, fejlesztés), illetve a weboldal böngészése során bármely vírus vagy más ok folytán a Felhasználó eszközeiben előálló károkért az Akcióbarát felelősségét kizárja.
- A Felhasználói fiókhoz tartozó jelszó Felhasználó által harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételéből származó felelősségét az Akcióbarát kizárja.
- Az érvénytelenített Kupon (írásbeli értesítés ellenére történő) Partner általi beváltásából eredő károkért az Akcióbarát a felelősségét kizárja.
- a Kupon elvesztéséből, jogtalan eltulajdonításából eredő károkért való felelősségét az Akcióbarát (írásbeli bejelentés elmulasztása esetén) kizárja.
- A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.akciobarat.hu oldalán megjelentetett külső linkekre vagy, bannerekre kattintva más oldalakra lesz átirányítva, melyek az Akcióbarát által nem felügyeltek, nem szerkesztettek, és nem irányítottak, ebből kifolyólag az azon megjelenő (esetleg sértő, bántó, vitatott, vagy riadalmat keltő) tartalmakért, és azon oldalak biztonságosságáért az Akcióbarát felelősségét kizárja.
- Az Akcióbarát kizárja a helytelen, téves, vagy gondatlan felhasználásból eredő károkért való felelősségét.
- A Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden a weboldalon megjelenített üzenet, értékelés, komment, chat, vagy bármely más kommunikáció közfalon történik, így azokat minden Felhasználó eléri, és láthatja, az azt közzétevő Felhasználó engedélye nélkül. Az Akcióbarát ezen információkat, üzeneteket, tartalmakat nem ellenőrzi, illetve hagyja jóvá, s azok bármilyen sértő, zavaró hatásától elhatárolja magát, s a szükséges lépéseket haladéktalanul megteszi a weboldal szabályos működésnek helyreállítása érdekében.

Kártérítés:

A Felhasználó, illetve a Partner kártérítési felelősséggel tartozik az Akcióbarát felé, minden olyan veszteség, kártérítés, egyéb költség és díj tekintetében, mely abból származik, hogy harmadik személy részéről peres vagy peren kívüli eljárás indul (vagy azzal fenyeget) az Akcióbaráttal szemben a weblap használata vagy a szolgáltatás igénybevételéből eredő kár, vagy a Kupon használatából eredő kár, továbbá a Felhasználó jelszavával való visszaélésből eredő kár, vagy a szerződés megszegéséből eredő kár miatt.
Az Akcióbarát felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg a Felhasználó által a Felhasználói fiókjának adatai szerint a követelést megalapozó eseményt megelőző 6 hónapban a Felhasználó vásárlásai után teljesített összegek együttes értékét.

Hirdetések a weboldalon:

Az Akcióbarát tulajdonát képező www.akciobarat.hu weboldalon bármikor korlátozás nélkül jogosult kereskedelmi célú hirdetéseket elhelyezni. Az Akcióbarát vállalja, hogy a hirdetéseket az akciós ajánlatoktól eltérően, elkülönítetten, azoktól megkülönböztethetően jelenteti meg.
A Felhasználó saját belátása szerint dönt az egyes hirdetések megtekintése vagy mellőzése kérdésében. Az akciós ajánlat megvásárlását semmilyen módon nem befolyásolja a hirdetések megjelenése, megtekintése.
A weboldalon megjelenő hirdetésekről az Akcióbarát önállóan dönt.
A honlapon történő navigáció megkönnyítéséhez és személyre szabásához partnereink cookikat (sütiket) telepítenek a Felhasználók számítógépére. Az információkat az Akcióbarát hatékony fenntartása, az Akcióbarát látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel. Az általunk gyűjtött információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából is felhasználásra kerülhetnek (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása). A süti kis méretű, szöveges fájl, amelyet adatkövetési célokkal helyeznek el a Felhasználó számítógépén, és amely az adott Felhasználóról tartalmaz személyt nem azonosító adatokat. Ezen sütikhez az Akcióbarátnak nincsen sem hozzáférése, sem ellenőrzése fölöttük. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de átállíthatóak a böngésző beállításai, és letilthatók a sütik.

Felhasználó adatainak használata:

Akcióbarát kötelezi magát, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat, az Adtavédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli. A személyes adatokat kizárólag az arra jogosult hatóság részére teszi elérhetővé a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott személyes, azonosításra alkalmatlan adatait az Akcióbarát statisztikai, fejlesztési célból gyűjtheti.
Az Akcióbarát a Kuponok beváltása érdekében a Partner részére kizárólag a Felhasználó nevét, és a Kupon egyedi azonosítóját (annak egy részét) adja át (az Adatvédelmi Szabályok figyelembe vételével), mely a Felhasználó beazonosítását szolgálja.
A regisztrált Felhasználó adatait (módosításokkal együtt) a szerződés érvényben léte alatt az Akcióbarát adatbázisában tárolja.

Külső weboldalak:

Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a weboldalon található linkre, bannerre kattintva külső weboldalra linkel, tudomásul veszi, hogy azt saját felelősségére teszi. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy sem a weboldalon, sem a mikro oldalakon nem helyezhet el (az Akcióbarát írásos engedélye nélkül) hiperlinkeket. Az Akcióbarát által megadott engedély visszavonására az Akcióbarát bármikor korlátozás nélkül jogosult.

Szerzői jogok, és védjegyek:

Az Akcióbaráthoz kapcsolódó és a weboldalon, vagy egyéb csatornákon keresztül az Akcióbarát által megjelentettet valamennyi tartalom, leírás, ábra, kép, fénykép, videó, zene, információ, szoftver, megoldás, stb. az Akcióbarát, illetve a Partner tulajdonát képezi.
A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.
A weboldal használói kötelezik magukat, hogy a weboldalon található tartalmakról semmilyen formában nem készítenek másolatot, azt nem rögzítik, nem terjesztik, nem továbbítják, vagy szerkesztik, nem értékesítik tovább, s azt nem hozzák nyilvánosságra. A weboldal egésze vagy része Felhasználó általi kereskedelmi célú felhasználása, kizárólag az Akcióbarát engedélyével lehetséges.
A www.akciobarat.hu weboldal vagy mikro oldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése, mély linkelése, vagy megváltoztatása az Akcióbarát engedélye nélkül szigorúan tilos.
Bármilyen, ezen körbe tartozó tevékenység észlelése esetén az Akcióbarát haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket.
Az Akcióbarát márkanevének, logójának, és bármely szellemi tulajdonának megsértése, bitorlása a jogsértő felelősségét eredményezi és az Akcióbarát a felelősségre vonást kezdeményezi.
A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szerzői jog által védett anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki, vagy mentheti el.
Felhasználó elismeri, és egyben kötelezi magát, hogy a szerzői jog védelme alá eső anyag letöltésével nem válik jogtulajdonossá, s azzal kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszt.
Az Akcióbarát tulajdonában lévő védjegyek, logók, stb. azok közzétételével, és különböző oldalakon történő megjelentetésével nem kerül köztulajdonba.
A www.akciobarat.hu weboldalon megjelentetett hirdetések, reklám anyagok tulajdonosa, kifejezetten engedélyezi az Akcióbarát számára, hogy azt felhasználja, átalakítsa, testre szabja, közzétegye a tartalom megváltoztatása nélkül.

Márkanevek, logók:

Az Akcióbarát márkanév és logó a Webshopvilág Kft. kizárólagos és védelem alatt álló tulajdonát képezi és minden hozzá kapcsolódó jogot fenntart magának.
A weboldalon feltüntetett minden egyéb márkanév és logó (eltérő kijelentés hiányában) az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti.

Alkalmazandó jog:

Jelen Megállapodásra a hatályban lévő magyar jogszabályok érvényesek. Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az érvénytelen rendelkezés helyére automatikusan a hatályban lévő érvényes jogszabályi rendelkezés lép, míg a többi érvényes rendelkezés változatlanul érvényben marad.

Hatály:

Jelen Általános Felhasználási Feltételek 2013-01-01 lép hatályba.
A www.akciobarat.hu weblap bármilyen felhasználása, jelen szerződés hatálya alá tartozik.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

popup close